Search

Yritys

Hamina LNG Oy on perustettu vuonna 2015 ja terminaali on otettu kaupalliseen käyttöön vuonna 2022. Tuotamme asiakkaillemme häiriöttömiä terminaalipalveluita, huomioiden asiakkaidemme sekä sidosryhmiemme odotukset ja tarpeet. Sitoudumme toiminnassamme jatkuvaan laadun, ympäristön sekä henkilöstön turvallisuuden parantamiseen. Toiminnassamme noudatamme hyvää liiketoimintatapaa, lainsäädännön vaatimuksia sekä sosiaalisen vastuun, ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen periaatteita.

Katso video

Arvot

Lähellä asiakasta

Luotettava

Mahdollistava

Turvallinen

Vastuullinen

Läpinäkyvä

Visio

Tavoitteenamme on olla halutuin yhteistyökumppani kehittyvässä energiamarkkinassa ja matkalla kohti vihreämpää tulevaisuutta

Missio

Toimintamme ja tapamme toimia luo mahdollisuuksia ja lisäarvoa kumppaneillemme
Historia

Hankkeen kehittäminen alkoi Haminan Energian toimesta vuonna 2012. Vuoden 2014 lopussa projektille myönnettiin 27,7 miljoonan euron investointituki Suomen valtiolta. 
Hamina LNG Oy:n perustivat vuonna 2015 Haminan Energia Oy ja virolainen energiakonserni Alexela.
Terminaalin investointipäätös tehtiin 22.6.2017. 
Tämän jälkeen Wärtsilä valittiin terminaalin toimittajaksi ja se liittyi yhdeksi yhtiön omistajista.
Maanrakennustyöt aloitettiin lokakuussa 2017.
Terminaalin peruskiven muuraustilaisuus pidettiin syyskuussa 2018.
Terminaali otettiin kaupalliseen käyttöön lokakuussa 2022.

Omistus

Hamina LNG Oy on Haminan Energian, Alexelan ja Wärtsilä-konsernin yhteisyritys.

Hamina Energia Oy on kuntaomisteinen energiayhtiö, palvellen Haminan aluetta toimittaen sähköä, lämpöä, kaasua ja muita palveluita.

Alexela, johtava Virolainen toimija kestävän energian alalla, joka keskittyy ympäristöystävällisiin hankkeisiin, tarjoaa asiakkaille räätälöityjä energiapalveluita, tuottaa biometaania, rakentaa aurinko- ja tuulipuistoja, toteuttaa ison mittakaavan hankkeita sekä tarjoaa huoltoasema-, lähikauppa- ja latausasemapalveluita. Ne kaikki yhdessä tekee siitä yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti kestävimmän polttoainemerkin Virossa.

Wärtsilä on maailman johtavia älykkäiden teknologioiden ja järjestelmien toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla.