Search

Ohjeet ja säännöt

Terminaalisäännöt ja Hinnasto

Energiaviraston hyväksymät terminaalisäännöt, hinnasto ja laatuspesifikaatio kaasuvuodelle 2024 (1.10.2023 – 30.9.2024)

LNG laatuspesifikaatio

Terminaalin LNG laatuspesifikaatio sinne tuodulle ja sieltä lähtevälle LNG:lle, voimassa 30.9.2023 asti.

Terminaalisäännöt

Energiavirasto on 1.7.2022 antamallaan päätöksellä vahvistanut Hamina LNG Oy:n terminaalisäännöt käyttöön ajalle 1.10.2022 – 30.9.2023

Terminaalisäännöt

Energiavirasto on 30.10.2020 antamallaan päätöksellä vahvistanut Hamina LNG Oy:n terminaalisäännöt käyttöön ajalle 01.04.2021 – 30.09.2022