Materiaalipankki

Dokumentit

Terminaalisäännöt

Energiavirasto on 30.10.2020 antamallaan päätöksellä vahvistanut Hamina LNG Oy:n terminaalisäännöt käyttöön ajalle 01.04.2021 – 30.09.2022

Kapasiteetin varausprosessi

Hamina LNG terminaalin kapasiteetin varausprosessi on käynnistynyt.
Kapasiteettivarauksia on mahdollista tehdä ajanjaksolla 11.11.2020 – 11.12.2020. 
Ohjeistus kapasiteetin varausprosessista (englanninkielinen).

Tiedote 30.9.2020

Haminan LNG-terminaalin kaupallinen käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi huhtikuun 2021 alusta.

Tavoitteena on tarjota terminaalin keskeiset palvelut markkinoille vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana.
Siirtoverkkoyhteys otetaan käyttöön elokuussa 2021. Syöttökapasiteettia maakaasun siirtoverkkoon tarjotaan asiakkaille syyskuun loppuun mennessä. 

Terminaalipalvelujen kaupallinen kapasiteettivarausjakso ajoittuu marras-joulukuulle 2020. Terminaalin EPC-urakoitsijan lopullinen käyttöönottoaikataulu tarkentuu vielä loppuvuodesta.