Materiaalipankki

Dokumentit

Tiedote 23.8.2021

Haminan LNG-terminaalin kaupallinen käyttöönotto tulee kokonaisuudessaan viivästymään aiemmin ilmoitetusta aikataulusta.

Yhtiö laatii päivitetyn aikataulun ja tiedottaa asiakkaita ja muita sidosryhmiä uudesta kaupallisen käyttöönoton aikataulusta mahdollisimman pian aikataulun varmistuttua.

Tiedote 4.3.2021

Haminan LNG-terminaalin kaupallinen käyttöönotto on Kaasuvuoden 2022 alussa. Tavoitteena on tarjota kaikki terminaalin palvelut markkinoille 1.10.2021 alkaen.

Kaasuvuodelle 2022 vapaana olevaa kapasiteettia tarjotaan varattavaksi 1.4.2021 alkaen.

Terminaalisäännöt

Energiavirasto on 30.10.2020 antamallaan päätöksellä vahvistanut Hamina LNG Oy:n terminaalisäännöt käyttöön ajalle 01.04.2021 – 30.09.2022

Tiedote 30.9.2020

Haminan LNG-terminaalin kaupallinen käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi huhtikuun 2021 alusta.

Tavoitteena on tarjota terminaalin keskeiset palvelut markkinoille vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana.
Siirtoverkkoyhteys otetaan käyttöön elokuussa 2021. Syöttökapasiteettia maakaasun siirtoverkkoon tarjotaan asiakkaille syyskuun loppuun mennessä. 

Terminaalipalvelujen kaupallinen kapasiteettivarausjakso ajoittuu marras-joulukuulle 2020. Terminaalin EPC-urakoitsijan lopullinen käyttöönottoaikataulu tarkentuu vielä loppuvuodesta.